19. GRAOR - DRŽAVNI POSAO

RT Vojvodina 1 - 18.10.2012.
Ljudski životni vek se širom sveta tokom decenija produžava, ali se uvek teško mirimo sa gubitkom. Postojani, nepokolebljivi Đorđe, junak savremenice, tvorac istorije, ume ponekad i suzu da pusti. Da, da i to ne samo jednu, već čitavu kišu, ali zbog čega i koga?

Nove Epizode