13. ČILI VILI HUD - DRŽAVNI POSAO


RT Vojvodina 1 - 10.10.2012.
Kriza uzima sve više maha, pa i naši junaci pribegavaju merama štednje. Međutim, i dalje im pažnju okupira i svakodnevica. Između ostalog, kako se može i po čemu prepoznati pravi muškarac?

Nove Epizode