14. ŠAPTAČ - DRŽAVNI POSAORT Vojvodina 1 - 11.10.2012.
Džokeji angažuju šaptače konjima, vlasnici trkačkih pasa pribegavaju istoj taktici, žene šapću cveću da bolje raste, a Đorđe angažuje šaptača da mu bolje napreduje izvorni proizvod - cverglani...


Nove Epizode