18. PERUT - DRŽAVNI POSAO

RT Vojvodina 1 - 17.10.2012.
Pitanje današnje epizode je - Da li i koliku žrtvu treba podneti da bi se napredovalo u profesionalnom životu? Koje su žrtve opravdane i prihvatljive, a koje treba odbaciti? Da li nam u tome mogu pomoći društvene mreže da bar živimo "virtuelan" život, ako ne stvaran?

Nove Epizode